ΑΑΔΕ: Ορισμός νέων γενικών διευθυντών και προϊσταμένων Διευθύνσεων

by Γιάννης Διαμάντης

Στον ορισμό νέων γενικών διευθυντών και προïσταμένων Διευθύνσεων προχώρησε η ΑΑΔΕ. Τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις θέσεις είναι τα εξής:

- Γενικός διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης: Νικόλαος Βλάχος

- Γενική διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Σοφία Σεχπερίδου 

- Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας: Γεώργιος Φάκος

- Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας: Αικατερίνη Σταυροπούλου

- Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου: Μαρία Μενούνου

- Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών: Θεόδωρος Κελαδίτης.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments