Στα 104 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

by Γιάννης Διαμάντης

Στα 104.111 εκατ ευρώ φτάνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 (104.315 εκατ. ευρώ), ενώ παρατηρείται αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (101.359 εκατ. ευρώ).

Αναφορικά με την κατανομή των φορολογουμένων, το 54,29% των φορολογουμένων χρωστά λιγότερα από 500 ευρώ. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι αυξημένη κατά 24.051 άτομα συγκριτικά με το β' τρίμηνο του 2018.

Ακόμα, το 37,91% των φορολογουμένων χρωστά από 501 μέχρι 10.000 ευρώ. Συγκριτικά με το β' τρίμηνο του 2018 υπάρχει μείωση 14.408 ατόμων που χρωστούν.

Επιπλέον, το 6,64% οφείλει ποσά από 10.001 μέχρι 100.000 ευρώ. Εδώ παρατηρείται αύξηση των οφειλών κατά 10.837 ατόμα.

Επίσης, το 0,93% οφείλει ποσά από 100.001 μέχρι 1.000.000 ευρώ. Σ' αυτή την κλίμακα υπάρχει άνοδος κατά 2.103 άτομα.

Τέλος, το 0,22% των οφειλετών χρωστά πάνω από 1.000.000 ευρώ. Εδώ υπάρχουν 196 περισσότερα άτομα. 

Αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι αρκετοί από τους μικροοφειλέτες χρωστούν ποσά κάτω του 1 ευρώ. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε λανθασμένες πληρωμές που έκαναν οι φορολογούμενοι, όπως στην περίπτωση πληρωμής του ΕΝΦΙΑ. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments