Προστασία πρώτης κατοικίας: Τα στοιχεία μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου

by Γιάννης Διαμάντης

Πάνω από 50.000 χρήστες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Ταυτόχρονα, πάνω από 30.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει την υποβολή αίτησης για την προστασία της κατοικίας τους.

Από τον Οργανισμό Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 51.591 χρήστες.
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 34.397 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 795 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
- Έχουν δοθεί 177 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
- Έχουν ήδη αποδεχθεί 36 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.
- Έχει ήδη εγκριθεί η Κρατική επιδότηση σε 17 πολίτες.
 

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments